Filosofi

Enkelhet är lösningen - disciplin är åtgärden.

 

Min filosofi är att kämpa för enkelheten, tänk på att funktionelliteten ökar med enkelheten. Att bygga in, kommunicera, revidera på ett enkelt och funktionellt sätt.

Sedan är det upp till oss användare att ha en bra disciplin i våra handlingar.

Ta er tid för eftertanke i ert dagliga arbete.

Jag har lång erfarenhet av kvalitetsrevisioner i Sverige och Europa. Jag har där fått en gedigen erfarenhet av hur företag skall fungera samt tagit lärdom av företag som inte fungerat så bra.

 

Med hjälp av erfarenhet, kunskap och ett stort intresse för att göra förbättringar i det dagliga arbetet i olika företag, har jag fått en god inblick i vad som företag saknar eller kan förbättra.

 

Detta gäller allt från en förfrågan tills fakturan är skickad.

 

Ta gärna kontakt med mig för att få reda på hur ditt företag kan bli mer lönsamt.

Lennart Johansson


LJ Consulting

Strandvägen 18
S-666 30 Bengtsfors
Sverige

Tel: 070-60 60 975
lennart@ljconsulting.se