Företagslyftet

Ett komplett lyft för ditt företag
- många mindre och mellanstora företag behöver hjälp med att:

 • skapa bra rutiner
 • få ett flöde i produktion av varor och tjänster
 • effektivare leveranser
 • kvalitetssäkring i alla led
 • nå ut och kommunicera tydligare
 • kapa mellanled och onödiga kostnader
 • få hjälp i bidragsdjungeln vid nyinvesteringar.
  Vi hjälper till gratis med bidragsansökningar för Företagslyftet.
 • marknadsföring
 • hemsida, logotype och profilreklam
 • IT-service

En kontaktperson - enkelt för er

Jag samarbetar med kollegor inom IT, ekonomi och marknadsföring som har hög kompetens och håller vad de lovar.

Exempel på tjänster som kan ingå i ditt Företagslyft:

Till Företagslyftet hjälper vi till med gratis ansökan för bidrag.


Resultat som talar för sig själv

Alla företag som har genomfört Företagslyftet har ökat sin omsättning, sitt resultat och fått nöjdare kunderl - allt beroende på tydliga rutiner, enkelhet och ordning och reda.

Se referenser


LJ Consulting

Strandvägen 18
S-666 30 Bengtsfors
Sverige

Tel: 070-60 60 975
lennart@ljconsulting.se